OPISKELIJAKILPAILU

AIHEENA: Insinööriosaamisen taidonnäyte

Kilpailun kohteena ovat opiskelijoiden ryhmätyönä tekemät projektit, jotka käsittelevät uusia ja innovatiivisia ratkaisuja insinöörialan ongelmiin. Kilpailun tulosten julkaisu, palkintojen jako ja töiden esittely tapahtuvat INSSIFORUM 2022 tapahtumassa Rovaniemellä 27.-28.9.2022. Kilpailua koordinoi Lapin ammattikorkeakoulu (LapinAMK).

KILPAILUN TAVOITTEET

· Kiinnostuksen herättäminen, uusien teknisten innovaatioiden syntyminen.
· Vähähiilisyyden ja kestävän luonnonvarojen käytön edistäminen.
· Monialaisen yhteistyön edistäminen.
· Tuoda opiskelijat inssifoorumin ja insinöörikoulutuksen kehittämisen näkyväksi osaksi.
· Korostaa oppimisen iloa, moniulotteisuutta ja ratkaisukykyä projektitöiden kautta.

SÄÄNNÖT

Osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan ryhminä, vähintään 3 hlö/ryhmä.

Kilpailuun voivat osallistua korkeakouluopiskelijat, joista vähintään 1/3 ovat tekniikan opiskelijoita. Kilpailuun ilmoittaudutaan toimittamalla vaadittu materiaali arvioitavaksi 31.5.2022 klo 16.00 mennessä. Sovi osallistumisesta etukäteen oman koulutuksesi vastuuhenkilön kanssa. Kilpailumateriaali toimitetaan tästä linkistä Moodleen. Rekisteröitymisavain on inssifoorum2022.

Projektit

Kilpailuprojektit ovat opintopisteytettyjä, vähintään 5 op/opiskelija. Kilpailuprojekti voidaan kytkeä opintojaksoihin tai opiskelijat voivat muodostaa oman ryhmän ja työ merkitään esim. projekti­opintoina opintosuorituksiin. Jälkimmäisessä tapauksessa sovi käytänteistä oman koulutuksesi vastuuhenkilön kanssa etukäteen.

Opinnäyte- tai erikoistöitä ei hyväksytä kilpailuprojekteina.

Kilpailuprojektit toimitetaan arvioitaviksi tästä linkistä Moodleen. Tekstitiedostot pdf-muotoisina liitetiedostoina ja visuaalinen esitys (esim. video) linkkinä. Palautusympäristöön kirjaudutaan HAKA-tunnistautumisella, katso tarkempi ohje tästä linkistä. Vain yksi ryhmän jäsen palauttaa tuotokset ympäristöön. Projektiryhmä toimittaa arvioitavaksi:

· Loppuraportti liitteineen. Raportilla vastataan arviointikriteereihin ja se on kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
· Englanninkielinen tiivistelmä eli abstract. Palautetaan erillisenä dokumenttina.
· Oman koulutuksen opettajan tai elinkeinoelämän edustajan arvio työstä. Palautetaan erillisenä dokumenttina.
· Työn esittely max. kolmen minuutin pituisena visuaalisena esittelynä. Linkki visuaaliseen esitykseen.

MUUTA TIETOA

Arviointi

Projektit arvioi tuomaristo, jonka jäsenet ovat Lapin AMK:n kumppaniverkostosta.

Arvioinnissa käytetään pisteytysmenetelmää, joka ottaa huomioon seuraavat näkökulmat:

· Työn perusajatuksen kuvaaminen: Selkeys, tiiveys, ymmärrettävyys.
· Työn tulosten uutuuden, innovatiivisuuden ja käyttökelpoisuuden osoittaminen.
· Projektin suunnitelmallisen toteuttamisen osoittaminen.
· Kestävän kehityksen toteutumisen osoittaminen ja liiketalouden potentiaalin arviointi.
· Ryhmän itsearviointi omasta oppimiskokemuksesta ja projektin onnistumisesta.
· Ulkopuolisen tahon arvio, kuten opettajan- tai elinkeinoelämän edustajan arvio.

Esittely

· Palkittavat projektit kutsutaan esiteltäväksi.
· Tästä toimitetaan tieto kutsuttaville projektiryhmille 19.8.2022 mennessä.
· Lisäksi parhaaksi arvioidusta työstä / parhaiksi arvioiduista töistä kootaan key-note esitys.
· Ulkopuolisen tahon arvio, kuten opettajan- tai elinkeinoeLapin AMK maksaa matka- ja majoituskulut kahdelle (2) kutsuttavan ryhmän edustajalle.

Voittajat

· Voittajat julkistetaan INSSIFORUM 2022 -tapahtumassa 27.-28.9.2022.
· Parhaimmiksi arvioidut työt 1–3 palkitaan ja palkintojen yhteissumma on 3000 €.
· Tuomaristo päättää stipendirahan jakamisesta haluamallaan tavalla.